Waar staan wij voor en waar streven wij als team naar? Deze drie kernwaarden staan binnen alles wat wij doen centraal.

Onze kernwaarden
Perfectie in iedere handeling

LIMES international streeft een hoog kwaliteitsniveau na. "Kwaliteit" is op zichzelf een betrekkelijk vaag begrip. Voor LIMES international betekent het perfectie in elke handeling die je verricht. Bij elke handeling ben je overtuigd van de juiste professionele, vaktechnische en cijfermatige inhoud. Of het nu is bij het schrijven van een eenvoudig briefje, het plegen van een telefoontje, het informeren van een collega of bij het uitwerken van een zeer complex advies.

De gehele LIMES international organisatie ademt één belangrijk kerndoel: ALLES SAMEN VOOR DE CLIËNT. Dat wil zeggen dat je niet altijd voor je eigen succes gaat, maar in het belang van de cliënt handelt.

Pragmatische professionaliteit

Je past je professionele kennis en vaardigheden toe op een pragmatische wijze. Je bent niet (te) sterk theoretisch of theoretiserend, maar past de theorie toe om het probleem van de cliënt praktisch op te lossen.

Samen voor de cliënt

Waar staan wij voor en waar streven wij als team naar? Deze drie kernwaarden staan binnen alles wat wij doen centraal.

Onze kernwaarden

LIMES international streeft een hoog kwaliteitsniveau na. "Kwaliteit" is op zichzelf een betrekkelijk vaag begrip. Voor LIMES international betekent het perfectie in elke handeling die je verricht. Bij elke handeling ben je overtuigd van de juiste professionele, vaktechnische en cijfermatige inhoud. Of het nu is bij het schrijven van een eenvoudig briefje, het plegen van een telefoontje, het informeren van een collega of bij het uitwerken van een zeer complex advies.

Perfectie in iedere handeling

De gehele LIMES international organisatie ademt één belangrijk kerndoel: ALLES SAMEN VOOR DE CLIËNT. Dat wil zeggen dat je niet altijd voor je eigen succes gaat, maar in het belang van de cliënt handelt.

Pragmatische professionaliteit

Je past je professionele kennis en vaardigheden toe op een pragmatische wijze. Je bent niet (te) sterk theoretisch of theoretiserend, maar past de theorie toe om het probleem van de cliënt praktisch op te lossen.

Samen voor de cliënt